Get Adobe Flash player
Csővár község hivatalos honlapja.


Neve: Csővári Óvoda
Óvónő: Hévizi Pálné és Czeba Georgina
Dajka: Juhász Zsuzsanna
Kapcsolat: Tel:06-30-969 46 37
Postai cím: 2615 Csővár Mikszáth u. 3/A
OM azonosító: 202144
Az óvoda házirendje: Házirend - Óvoda - 2013.04.01. (117.48 kB)
Az óvodai SZMSZ: Szervezeti és Működési Szabályzata

 

Bemutatkozás

Csőváron 1969-től folyamatosan működik óvoda. A gyermeklétszámtól függően 2 csoporttal, vagy 1 vegyes csoporttal. Jelenleg 1 vegyes csoporttal működünk. Az óvoda fenntartója a helyi önkormányzat. 2005-től tagjai lettünk a Petőfi Sándor AMK társulásnak, majd 2008-ban Petőfi Sándor Közös Igazgatóságú Általános Iskola és Óvoda tagintézménye lettünk, 2013. január 1-től a csővári Önkormányzat önálló óvodája. Az óvoda a falu középpontjában, egy nagy épületegyüttes része. Az épület előtt van a község legszebb zöldterülete, játszótérrel és kilátással a várromra.

Csővár szlovák nemzetiségi település, Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata is van. Az óvodában is folyik nemzetiségi nevelés, hagyományápolás. A lakosság nagy része magyar, kevés a roma kisebbséghez tartozó és a szlovák nyelvet ápoló szlovák ajkú lakos. A gyermekek nyelvismerettel nem rendelkeznek, sokan csak az óvodában hallják a szlovák nyelvet. A község őslakosságának nagyon szép a népviselete, óvodás lányaink szívesen öltik magukra ezeket a gyönyörű ruhákat ünnepélyeinken.

A gyermekcsoport összetétele nem csak kor szerint vegyes, de képességeik, viselkedésük alapján is.

Egyre több a hátrányos helyzetű, magatartászavarral küzdő, fokozott figyelmet igénylő gyermek.

Az óvoda épülete

Intézményünk egy nagy épületegyüttes része, főút mellett, a község középpontjában fekszik. Csoportszobáink tágasak, világosak. A kiegészítő helyiségek is (öltöző, folyosó, mosdó) tágasak, óvodai célra épültek.

Konyhánk melegítő konyhaként üzemel az iskolával közösen. Az ételt napi két alkalommal (reggel és délben) vállalkozó szállítja.

Az épülethez nagy tornaterem tartozik, amit az óvoda is használ. A sportpálya közvetlen az épület mellett van, jó időben lehetőségünk van a használatára.

Az óvoda udvara

Udvarunk tágas, a vízelvezetést a múlt évben a helyi önkormányzat megoldotta. A homokozó fölé árnyékoló épült, így meleg időben is tudjuk használni. Nagy fűzfa is van az udvaron, a gyermekek szeretnek alatta játszani. Mászókáink fából készültek. 2009-ben új kerítést kapott az óvoda.

Tárgyi eszközeink

Berendezési tárgyaink nagy része új, a régieket folyamatosan igyekszünk lecserélni. Szemléltető eszközeinket a fenntartó és támogatóink adományaiból folyamatosan bővítjük. Játékkészletünk kielégítő, ezeket is különböző támogatói adományokból (Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, Vállalkozók, pályázat) frissítjük.

Humán erőforrás

 • Az 1 vegyes csoportban 1 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős felsőfokú képesítéssel rendelkező óvodapedagógus dolgozik, 1 fő Szlovák Nemzetiségi felsőfokú végzettségű.
 • Szakképzett dajka: 1 fő.
 • Konyhai kisegítő az iskolával közös: 2 fő.

Gyermekkép-óvodakép

Pedagógiai munkánk a természeti és társadalmi értékek megőrzésére és továbbadásán irányul, komplexen és integrálva a tevékenység formákba. Alapértékünk a gyermek tisztelete, szeretete, elfogadása. Óvodai életünkben a játék fontosságát, a gyermek fejlődésében betöltött szerepét helyezzük előtérbe.

Óvodáskorban a játék elsődleges és alapvető, mely áthatja a gyermek egyéb tevékenységeit. A játék formáinak és tartalmának gazdagítása a gyermek fejlődését segíti elő. A játék fejleszti a gyermek mozgását, kézügyességét, növeli kitartását, önállóságát. A gyermekek a játék útján ismerkednek a világgal, a tárgyakkal, a tárgyak tulajdonságaival, ezzel hatással van a gyermek értelmi képességeinek fejlődésére. A játékban kialakul az együttműködés. A szerepjáték, a bábozás, a dramatizálás lehetőséget adnak a szociális kreativitás fejlődésére. A játék örömén, vidámságán keresztül minden hatás felerősödik. A játékban felébred a közlési vágy. A játék a nevelés eszköze. Céljaink, melyet a játékkal szeretnék elérni:

 • nyugodt, szeretetteljes légkör kialakítása, amellyel a gyermek képességei fejlődnek.
 • a gyermekek iskolára való felkészítése. Szociálisan elég fejlettek legyenek ahhoz, hogy iskolába menjenek.
 • egészséges, harmonikus, sokoldalúan fejlett felnőttek váljanak a gyermekekből.

Munkánk során igyekszünk megteremteni a megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket, élményt a különböző játékformákhoz, mint például a mozgásos játékokhoz, a szerepjátékhoz, az építő, konstruáló játékhoz, a szabályjátékokhoz, a dramatizáláshoz és a bábozáshoz.

Olyan légkörben fejlődik optimálisan a gyermek, amelyben érezheti, hogy feltétel nélkül, teljesítményeitől függetlenül szereti őt az óvónő, szívesen dolgozik, játszik vele együtt. „S mivel ez az életkori szakasz soha többé vissza nem tér, az így keletkezett veszteség sem pótolható be soha többé" (Burchard Erzsébet)

Ebben a korban a gyermek tanulása nem tudatos, nem szándékos, holott tele van érdeklődéssel, kíváncsisággal, érzelmekkel, amelyek mindig a szituációhoz kötődnek. Minden játék feltételez tanulást, az egyik többet, a másik kevesebbet.

Nevelési-oktatási programunk

Helyi Nevelési Programunk az Acsai Pitypang Óvodával megegyezik, önállóvá válásunk miatt a felülvizsgálat folyamatos.

A vegyes csoportba a 3-6-7 éves korú gyermekek nevelése együtt folyik. A fejlesztő foglalkozások és az iskola előkészítő foglalkozások külön csoportszobában zajlanak.

Az óvodai nevelés területeit a természeti és társadalmi környezet köré csoportosítjuk, hiszen ez az a közeg, amely természetes módon mindent átölel, amiről az óvodás gyermeknek ismeretei vannak, a gyermeki lélekhez, gondolkodásmódhoz közel áll.

A természeti témaköröket a legegyszerűbben az évszakok, s ez által az idő múlásával tudjuk átölelni, a gyermekekhez közel hozni.

A természeti témakörökhöz, az idő múlásához szervesen kapcsolódnak a társadalmi események (ünnepek, hagyományok) és témakörök (pl. a felnőttek munkája).

A gyermekeket nem tudományágak szerint ismertetjük meg a valósággal, hanem természetes egységben kezeljük azt. A foglalkozási ágakat felváltják az élethelyzetekből adódó gyermeki tapasztalatok köré rendeződő élménykörök.

A gyermekek életkori sajátosságait szem előtt tartjuk. A gondos előkészítés, tervezés nélkül nem valósíthatóak meg a tapasztalatszerzések különböző formái. Programunkat projekttervezéssel egészítettük ki, heti lebontásban.
„Ha a pedagógussal szemben nincsenek külső, kényszerítő elvárások, hanem saját meggyőződéssel, hittel, felelősséggel és legjobb szakmai tudásával dolgozik, akkor ez a legjobb garancia munkájának sikeréhez, a jövő nemzedék szabadon élő és gondolkodó, természetszerető emberének felneveléséhez. Az igazi lelkesedés csodákra képes!"(Zsámboki Károlyné-Eperjesi Barnáné: Az óvodai nevelés építőkockái)

Óvodánk hagyományos alkalmai

 • Szüreti felvonulás
 • Megemlékezés 1956-ról
 • Adventi kézműves foglalkozás
 • Télapóvárás
 • Karácsony az óvodában
 • Idősek Karácsonya
 • Farsangolás
 • Március 15-e
 • Szavalóversenyre készülődés
 • Húsvéti népszokások az óvodában
 • Anyák napja
 • Gyermeknap
 • Év végi kirándulás
 • Évzáró, ballagás
 • Születésnapok, névnapok ünneplése
 • Jeles napok: Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld világnapja, Madarak és fák napja.

Óvoda kapcsolatai

Óvoda-Család

 • Szülői értekezletek
 • Fogadó órák
 • Családlátogatás
 • Közös kirándulások
 • Kézműves délutánok
 • Nyílt napok.

Óvoda- Iskola

 • Látogatások, megbeszélések
 • Ismerkedés a Tanító-nénivel, iskolával.
 • Óvoda- Nevelési tanácsadó

Óvoda- Gyermekorvos

Óvoda- Védőnő

Óvoda-Család gondozó

Óvoda-Fogászat

Választás - 2018

Országgyűlési választások - 2018

Nemzeti Jogszabálytár

Aszód és térsége szennyvízcsatornázása, szennyvíztisztítása

Acsai Tanuszoda

Látogatók

915095
Ma
Tegnap
A héten
A hónapban
120
533
3099
7566

IP-címed: 54.81.128.172
Ma: 2018-03-18